;
מלונות ישרוטל
בחירת מלון

WOW CELEBRATION

רקדניות WOW
כרטיסים למופעים המתקיימים כעת בתיאטרון ישרוטל
אורחי ישרוטל 4 כרטיסים 359 ₪
אורחי חוץ 4 כרטיסים 436 ₪
אקרובטים WOW CELEBRATION
מחירים:
אורח ישרוטל 109 ₪
אורח חוץ 139 ₪
לוגו WOW3
מחירים מיוחדים:
אזרח ותיק/סטודנט/חייל 129 ₪
אורח חוץ בהצגת תעודת נכה 119 ₪
רקדניות WOW
תושב אילת 119 ₪
הנחות מיוחדות בטלפון 8748*
WOW CELEBRATION אקרובטים