5% הנחה למזמינים מלון באתר
רשת מלונות ישרוטל

רשת מלונות ישרוטל

חזור לעמוד........
תקנון הקנייה באתר

 •  כללי

  אתר isrotel.co.il הינו אתר אינטרנט המספק מידע על רשת ישרוטל וכן מאפשר רכישת חבילות נופש במסגרת בתי המלון של הרשת (להלן: "האתר"). הזמנת חבילות הנופש (להלן "השירותים") במלונות רשת ישרוטל באמצעות האתר הינה הליך מחייב השקול להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר מול מרכז ההזמנות הרשתי. האתר הינו בבעלות חברת ישרוטל ניהול מלונות בע"מ. כל הרוכש ו/או המעונין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם הנכנס לאתר (להלן: "הרוכש"), מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעילו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

  בעלות ושמירה על זכויות

  ישרוטל ניהול מלונות (1981) בע"מ, ח.פ. 510886245, מרחוב המרד 29, תל אביב 68125 (להלן: "ישרוטל ניהול") זכות יוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב של ישרוטל ניהול. למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.

  בנוסף, הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצגים באתר זה (באופן קולקטיבי "סימן מסחרי"), רשומים כזכות יוצרים של ישרוטל ניהול. אף חלק באתר זה אינו מרמז על אישור או זכות להשתמש בסימן מסחרי ללא אישור בכתב מאת ישרוטל ניהול. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באורח בלעדי לישרוטל ניהול. ישרוטל ניהול שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.

  תנאי השימוש באתר

  כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי קארד, דיינרס קלאב, אמריקאן אקספרס, ישראכרט ומסטרקרט. הרוכש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות. ההזמנה באתר הינה באמצעות כרטיש אשראי בלבד. לא תתאפשר השלמת הזמנה באתר ללא הזנת פרטי כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי מועברים להבטחת ההזמנה בלבד. חיוב הכרטיס יתבצע במלון. שימוש לא חוקי באתר זה או במידע המופיע באתר מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.

  ישרוטל ניהול שומרת על זכותה לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו בלבד.

   

  פרטי רוכש השירותים

  בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: "פרטי הרכישה"). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר. ישרוטל ניהול לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים, באמצעות האתר. הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית.

  נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

  ביצוע הזמנה

  ביצוע הזמנה ייעשה על ידי הזנת המערכת בפרטי הרכישה

  1.ביצוע הזמנה באמצעות כרטיס אשראי.

  פרטי כרטיס האשראי המוזנים הם לשם הבטחת ההזמנה בלבד. בעת סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את הזמנתו. על הרוכש להדפיס הודעה זו להביאה למלון ולהציגה בקבלה. אישור ההזמנה בצורה זאת הוא אוטומטי, חיוב כרטיס האשראי בפועל, יבוצע עם ההגעה למלון.

  2."למען הסר ספק, בעת ביצוע ההזמנה ברשת ישרוטל, אתה נותן את הסכמתך לקבלת דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי דואר בעלי אופי מסחרי/פרסומי, וזאת בכל דרך התקשרות שנמסרה על ידך. בנוסף, אתה רשאי, בכל זמן, להודיע לישרוטל כי אינך מעוניין לקבל כל דואר אלקטרוני, ע"י שליחת הודעה ל: NewsLetter@isrotel.co.il ."

  חברי מועדון לקוחות

  רוכש אשר הצהיר על חברותו באחד ממועדוני הלקוחות של רשת מלונות ישרוטל: "חוג השמש", "קלאב רויאל" ,"מועדון יערות הכרמל" יזכה להנחה, המוענקת לחברים במועדון, בעת הזנת פרטי הרכישה. הרוכש מחוייב להציג בעת הגעתו למלון את כרטיס החברות במועדון האמור בפני פקיד הקבלה כאסמכתא לזכאות להנחה אותה קיבל בעת ביצוע ההזמנה. היה ולא היה ברשות הרוכש כרטיס חבר כנ"ל בעת ההגעה למלון, תבוטל הנחתו והוא יחוייב בתשלום מחיר מלא על פי המחירון התקף באותה עת. הנחת מועדון חוג השמש תינתן בכפוף לתקנון המועדון. חבר מועדון חוג השמש יוכל להזמין עד 2 חדרים בהנחת מועדון בתנאי שהחדר השני הינו חדר ילדים (עד גיל 21).

  על ביצוע של מספר הזמנות שונות דרך האתר לאירוח (בכל מלונות הרשת*) בתאריכים עוקבים, תינתן הטבה אחת בלבד של צבירה נקודות (לשהייה הבאה).

   

  מדיניות ביטול הזמנות

  ביטול הזמנה יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו, לאחר שהמזמין ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שקיבל אישור מישרוטל על תנאי העסקה. 

  יובהר כי על כל ביטול של הזמנה להיעשות בכתב באמצעות אחת מהחלופות הבאות: שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: internetr@isrotel.co.il או שליחת דואר רשום למרכז ההזמנות של ישרוטל שכתובתו מלון ישרוטל רויאל גארדן החוף הצפוני אילת 88000 או שליחת פקס למס' 086387775 או אישורו בכתב של הנציג הטלפוני לבקשת המזמין בפנייה טלפונית למרכז ההזמנות בטלפון: 08-6387797.

   

  1. עונה רגילה: 

  במקרה של ביטול הזמנה מרגע ביצוע העסקה ועד 14 יום טרם מועד האירוח, ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח - יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ לחדר, או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם.
  במקרה של ביטול הזמנה 7 ימים ומטה ממועד האירוח - יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 25% מערך העסקה.

  2. במידה ואורח ביצע הזמנה ולא הגיע למלון ללא הודעת ביטול, במקרה כזה יחוייב האורח בסך 50% מערך ההזמנה הכולל.

  3. בעונת השיא - יולי, אוגוסט, חגים וארועים מיוחדים: 

  ▪ במקרה של ביטול הזמנה, מרגע ביצוע העסקה ועד 21 ימים לפני מועד האירוח - יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ לחדר, או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם.
  ▪ במקרה של ביטול ההזמנה מהיום ה- 21 ועד 7 ימים לפני מועד האירוח (ועברו לפחות 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה) - יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 25% מערך העסקה.
  ▪ במקרה של ביטול הזמנה 7 ימים ומטה ממועד האירוח - יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 50% מערך העסקה.
  ▪ חיוב המזמין יתבצע על ידי החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המזמין.

  שינוי הזמנה על ידי המזמין 

  כל שינוי בהזמנה, לרבות שינוי במועדי הטיסות (ככל והטיסות הוזמנו במסגרת אותה הזמנה עם האירוח במלון באמצעות האתר של ישרוטל), יתבצע מול מרכז ההזמנות של ישרוטל בלבד, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. 

  בקשה לביצוע שינויים בהזמנה שנעשתה באתר, ניתן להגיש באמצעות פניה בהודעה בכתב בלבד (בדואר רשום, בפקס או בדואר אלקטרוני) שתשלח אל מרכז ההזמנות של ישרוטל שכתובתו מלון ישרוטל רויאל גארדן החוף הצפוני אילת 88000 או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: internetr@isrotel.co.il או באמצעות מס' פקס: 086387775 או באמצעות אישור בכתב של פרטי העסקה לאחר השינוי שישלח על ידי הנציג הטלפוני בהתאם לבקשת המזמין אשר פנה טלפונית למרכז ההזמנות של ישרוטל בטלפון: 08-6387797. 

  שינה המזמין את הזמנתו בהתאם לאמור לעיל, התאריך הקובע לשינוי ההזמנה יהיה מועד קבלת המכתב ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הפקס במרכז ההזמנות של ישרוטל.

  במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בישראל, ייחשב מועד השינוי יום העבודה הראשון שלאחריו. 

  לא תתקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב, חתום ומאושר בידי מרכז ההזמנות של ישרוטל. 

  המזמין יישא בעלויות כל שינוי מבוקש במרכיבי ההזמנה כפי שימסרו לו ממרכז ההזמנות של ישרוטל טרם ביצוע השינוי המבוקש. 

  מחירי השירותים המוצגים באתר משתנים מעת לעת.

  במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים בפועל במרכז ההזמנות של ישרוטל, המחיר במרכז ההזמנות של ישרוטל הוא המחיר הקובע.

  היה והשתנו מחירי השירותים כתוצאה מעליית מחירים, תחול עליית המחירים על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם קיבלו אישור סופי ובכתב מנציגי מרכז ההזמנות של ישרוטל. 

  במידה והזמנתך כוללת טיסות, לתשומת לבך מספר דגשים: 

  נא עיין בהנחיות חברות והתעופה לגבי תנאי טיסה וביטול טיסה על יד חברת התעופה בקישור המצורף. 

  תינוק שגילו עד 24 חודשים לא יחויב במושב נוסף - בכפוף להצגת תעודה מזהה בעמדת הכרטוס, המעידה על גיל התינוק ביום הטיסה. 

  הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים. למען הסר ספק יובהר כי לישרוטל אין כל אחריות בקשר עם הטיסות המבוצעות על ידי חברות התעופה לרבות בכל הנוגע למסלול, זמני הטיסות וכבודה הנמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך.

  יובהר כי ישרוטל לא תיענה לכל דרישה ו/או תביעה ובכלל זה להחזר תשלום או פיצוי בגין כל נזק ו/או הוצאות ו/או עגמת נפש שנגרמו לנוסע עקב אספקת שירותים אשר בתחום אחריותן של חברות התעופה.

   

  הנחת אתר בגובה 5% לא חלה על הטיסות המוזמנות במסגרת חבילות הכוללות אירוח+טיסה, אלא על האירוח בלבד.

   

  במידה והזמנתך כוללת טיסות, לתשומת לבך מספר דגשים:

  1. נא עיין בהנחיות חברות והתעופה לגבי תנאי טיסה וביטול טיסה על יד חברת התעופה בקישור המצורף.

  2. אין בשעת הטיסה ו/או ההגעה ו/או בשינוייהן כדי לקבוע כל שינוי לעניין שעת Check in ו/ או Check out במלון. 

  3. תינוק שגילו עד 24 חודשים לא יחויב במושב נוסף - בכפוף להצגת תעודה מזהה בעמדת הכרטוס, המעידה על גיל התינוק ביום הטיסה.

  4. הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים. למען הסר ספק יובהר כי לישרוטל אין כל אחריות בקשר עם הטיסות המבוצעות על ידי חברות התעופה לרבות בכל הנוגע למסלול, זמני הטיסות וכבודה הנמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך. יובהר כי ישרוטל לא תיענה לכל דרישה ו/או תביעה ובכלל זה להחזר תשלום או פיצוי בגין כל נזק ו/או הוצאות ו/או עגמת נפש שנגרמו לנוסע עקב אספקת שירותים אשר בתחום אחריותן של חברות התעופה. 

  5. הנחת אתר בגובה 5% לא חלה על הטיסות המוזמנות במסגרת חבילת הכוללות אירוח+טיסה אלא על האירוח בלבד.

  תנאים והגבלות

  1. ישרוטל ניהול זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים . המתפרסמים באתר בכל עת.

  2.  מבלי לגרוע מן האמור לעיל החברה תהיה זכאית שלא לאשר ו/או לבטל באופן חד צדדי כל עסקה שנקלטה במערכת, גם אם נתקבלה בקשר אליה הודעת אישור אצל המזמין באופן אוטומטי, בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

  א.  במקרה בו תימצא טעות במחיר העסקה, לא יחייב הדבר את החברה, שתהא רשאית לזכות את המזמין בסכום העסקה ו/או ליצור עמו קשר לשם ביצוע הזמנה תקינה.

  ב.  במקרה בו נפלה טעות בפרט בפרסום העסקה, בהגדרתה ובשל כל טעות אנוש אחרת.

  ג. במקרה בו נפלה טעות בהזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  *  על כל ביטול כאמור בסעיף קטן זה, לא יחולו דמי ביטול כקבוע בתקנון זה.

  3. המחירים נקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ, באילת המחירים אינם כוללים מע"מ. הזמנות של אורחים ישראליים יחויבו במס בהתאם לחוק הישראלי.

  4. במקום בו נקובים המחירים בדולרים יחושב התשלום על פי השער היציג שנקבע לאותו יום על ידי בנק ישראל.

  5. שהות הרוכש במלון תחל מיום ההזמנה בשעה 15:00 ועד השעה 12:00 ביום העזיבה.

  באשכול מלונות ישרוטל רויאל גארדן וישרוטל ריביירה שעת הכניסה היא 16:00 ושעת העזיבה היא 11:00. 

  שעות הגעה ועזיבה - אחוזת יערות הכרמל: אמצע שבוע (א'-ו') - הגעה לאחוזה החל מהשעה 13:00 וקבלת חדר עד 15:00. עזיבת החדר עד השעה 12:00 ביום שלמחרת. עזיבת החדר ביום שבת עד השעה 15:00. יום שבת - הגעה לאחוזה החל מהשעה 16:00 וקבלת החדר עד השעה 18:00. עזיבת החדר ביום שלמחרת עד השעה 12:00. ניתן להישאר באחוזה עד השעה 18:00, לשימוש חופשי במתקני האחוזה. אחוזת יערות הכרמל מותאמת לאירוח מגיל 16 בלבד. 

  שעות הגעה ועזיבה - מלון כרמים, אמצע שבוע (א'-ו'): הגעה למלון החל מהשעה 13:00 וקבלת חדרים בשעה 15:00. 

  ביום שבת: הגעה למלון החל מהשעה 16:00 וקבלת חדרים בשעה 18:00. פינוי חדרים עד השעה 12:00 בימים א-ו וביום שבת עד השעה 15:00.

  שעות הגעה ועזיבה - בראשית, אמצע שבוע (א'-ו'): הגעה למלון החל מהשעה 13:00 וקבלת חדרים עד השעה: 15:00, פינוי עד 12:00. יום שבת (וחגים): הגעה למלון החל מהשעה 15:00 וקבלת חדרים החל מהשעה: 17:00, פינוי עד 14:00

  שעות הגעה ועזיבה - רויאל ביץ תל אביב אמצע שבוע (א'-ו'): קבלת חדרים: 15:00. פינוי חדרים עד: 12:00. ביום שבת: קבלת חדרים בשעה 15:00. עזיבת חדרים ביום שבת עד: 12:00.

  כל עזיבה לאחר שעות אלה, בכל ימות השבוע, מחייבת אישור של הנהלת המלון בלבד ותחוייב בתשלום.

  6. תינוק יחשב מי שגילו עד שנתיים וילד יחשב מי שגילו בין שנתיים לשתים עשר שנים, בכל הקשור לשהות במלון.

  7. הנחת מועדון חוג השמש תינתן בכפוף לתקנון המועדון.

  8. אין כפל מבצעים.

  9. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד. הזמנת חדרים ואירוח במלונות רשת ישרוטל הינו למבוגרים מעל גיל 18 בלבד.

  10. מספר המקומות מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

  אמיתות הנתונים ביצוע ההזמנה כאמור מחייב הכנסת נתונים, יש להקפיד על אמיתות הנתונים. ישרוטל ניהול אינה אחראית לטעות שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת המלון, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.

  11. ההזמנה באתר הינה אישית, אי לכך לא ניתן לבצע מעל שתי הזמנות על אותו שם.

  12. המחירים באתר הינם בשקלים ומיועדים לישראלים בלבד. הזמנת חופשה לתושבי חוץ, בעלי אזרחות זרה, במחיר דולרי/יורו, עפ"י מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה.

  מידע ותמונות באתר

  באתר יימצא מידע מטעם ישרוטל ניהול ומידע מטעם צדדים שלישיים. אין ישרוטל ניהול אחראית על תוכנו ומהותו של מידע ובכלל זה פרסומות המצויות באתר. כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של הרוכש ו/או מודפסות על ידי הרוכש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

  קישורים

  האתר מכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן: "האתר המקושר").

  ישרוטל ניהול מספקת קישורים אלה לנוחיות המשתמש באתר בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע באתר המקושר או באתרים המקושרים לאתר המקושר, לתוקפם וחוקיותם. היה והמשתמש החליט לגשת לאתרים אלו, המשתמש עושה זאת על אחריותו בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר isrotel.co.il באתרים אחרים יש לפנות לישרוטל ניהול לצורך קבלת אישור.

  הגבלת אחריות

  1. ישרוטל ניהול ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.

  2. ישרוטל ניהול אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנה

  3. ישרוטל ניהול לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי רוכש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

  4. בכל שלב ישרוטל ניהול רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של הרוכש לכל חלק שהוא באתר.

  שינויים באתר

  ישרוטל ניהול תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו הכל ללא צורך להודיע על כך לרוכש מראש.