מלונות ישרוטל

תקנון הקנייה באתר

חיפוש חופשה
לבחירת מלון או אזור
לבחירת מלון או אזור
בחירת תאריכים
בחרו הרכב חדרים
חדרים:1 מבוגרים:2 ילדים:ללא תינוקות:0
חדר 1
מבוגרים
2
ילדים
0
תינוקות
0
טסים:ללא
יש לך קוד הטבה?
חזור לעמוד........
תקנון הקנייה באתר
 • 1. כללי

  אתר  isrotel.co.il הינו אתר אינטרנט המספק מידע על רשת ישרוטל וכן מאפשר רכישת חבילות נופש במסגרת בתי המלון של הרשת (להלן: "האתר"). הזמנת חבילות הנופש (להלן: "השירותים") במלונות רשת ישרוטל באמצעות האתר הינה הליך מחייב השקול להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר מול מרכז ההזמנות הרשתי. האתר הינו בבעלות חברת ישרוטל ניהול מלונות בע"מ. כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם המבקר באתר (להלן: "הרוכש"), מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי בכפוף להוראות כל דין לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעילו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

  2. בעלות ושמירה על זכויות

  2.1. לישרוטל ניהול מלונות (1981) בע"מ, ח.פ. 510886245, מרחוב יצחק שדה 8, תל אביב 6777508 (להלן: "ישרוטל ניהול") זכות יוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב של ישרוטל ניהול. למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.

  2.2. בנוסף, הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצגים באתר (באופן קולקטיבי "סימן מסחרי"), רשומים כזכות יוצרים של ישרוטל ניהול. אף חלק באתר אינו מרמז על אישור או זכות להשתמש בסימן מסחרי ללא אישור בכתב מאת ישרוטל ניהול. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות בלעדית לישרוטל ניהול. ישרוטל ניהול שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.

  3. תנאי השימוש באתר

  3.1. כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי קארד, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומאסטרקארד. הרוכש רשאי להשתמש באתר  אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר  כל שימוש למטרות אחרות. ההזמנה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא תתאפשר השלמת הזמנה באתר ללא הזנת פרטי כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי מועברים להבטחת ההזמנה בלבד. חיוב הכרטיס יתבצע במלון. שימוש לא חוקי באתר או במידע המופיע באתר מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.

  3.2. ישרוטל ניהול שומרת על זכותה לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו בלבד.

  4. פרטי רוכש השירותים

  4.1. בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: "פרטי הרכישה"). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר. ישרוטל ניהול לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר. הקלדת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית.
  נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

  5. ביצוע הזמנה

  5.1. ביצוע הזמנה יתבצע באמצעות הזנת פרטי הרכישה במערכת.

  5.2. ביצוע הזמנה באמצעות כרטיס אשראי:

  פרטי כרטיס האשראי המוזנים הם לשם הבטחת ההזמנה בלבד. בעת סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את הזמנתו. על הרוכש להדפיס הודעה זו, להביאה למלון ולהציגה בקבלה. אישור ההזמנה באופן זה הוא אוטומטי, חיוב כרטיס האשראי בפועל, יבוצע עם ההגעה למלון.

  5.3. הריני מעוניין/ת ומסכים/ה לקבל מישרוטל בכל אמצעי התקשורת והמדיה הודעות אלקטרוניות, הודעות מסר קצר, ניוזלטרים, דברי שיווק ופרסום בעלי אופי מסחרי/פרסומי ו/או כל דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב – 1982, בקשר למוצרים ושירותים.

  6. חברי מועדון לקוחות

  6.1. רוכש אשר הצהיר על חברותו באחד ממועדוני הלקוחות של רשת מלונות ישרוטל: "חוג השמש", "קלאב רויאל", "מועדון יערות הכרמל" יזכה להנחה, המוענקת לחברים במועדון, בעת הזנת פרטי הרכישה. הרוכש מחויב להציג בעת הגעתו למלון את כרטיס החברות במועדון האמור בפני פקיד הקבלה כאסמכתא לזכאות להנחה אותה קיבל בעת ביצוע ההזמנה. היה ולא היה ברשות הרוכש כרטיס חבר כנ"ל בעת ההגעה למלון, תבוטל הנחתו והוא יחויב בתשלום מחיר מלא על פי המחירון התקף באותה עת. הנחת מועדון חוג השמש תינתן בכפוף לתקנון המועדון. חבר מועדון חוג השמש יוכל להזמין עד 2 חדרים בהנחת מועדון בתנאי שהחדר השני הינו חדר ילדים (עד גיל 21).

  6.2. על ביצוע של מספר הזמנות שונות דרך האתר לאירוח (בכל מלונות הרשת) בתאריכים עוקבים, תינתן הטבה אחת בלבד של צבירה נקודות (לשהייה הבאה).

  7. מדיניות ביטול הזמנות

  7.1. ביטול הזמנת חבילות נופש ושאר השירותים שהוזמנו במסגרת האתר, יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לרבות התקנות שהותקנו מכוחו, ולאחר שהמזמין ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר ולאחר שקיבל אישור מישרוטל על תנאי העסקה.
  מדיניות הביטולים ושינויי הזמנה לא תחול על מלון פאבליקה, למעט אם צוין אחרת.

  7.2. עדכון בדבר ביטול הזמנה, יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו, ובאחת 

  הדרכים הבאות:

  • בעל פה, קרי – בטלפון: 5585*, או בהודעה בעל פה במקום העסק.
  • בדואר רשום למרכז ההזמנות של ישרוטל שכתובתו מלון רויאל גארדן, החוף הצפוני אילת 88000.
  • בדואר אלקטרוני בכתובת: [email protected]
  • בפקסימיליה למס': 08-6362030.
  • באתר האינטרנט של ישרוטל.

  בהודעת הביטול יפרט הרוכש את שמו ומספר הזהות שלו, ואם הודעת הביטול נמסרת בעל פה יהיה עליו לכלול גם פרט מזהה נוסף.

  7.3. דמי ביטול

  7.3.1.  דמי ביטול בעונה הרגילה (ספטמבר עד יוני , כולל):

  7.3.1.1. דמי הביטול האמורים בסעיף 7.3.1 זה להלן לא יחולו על מלונות תל אביב, מלון אוריינט ומלון פאבליקה, וכן לא יחולו על מבצעי "Sunny Days" לחברי מועדון חוג השמש.

  7.3.1.2  במקרה של ביטול שנעשה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

  7.3.1.3. במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪.

  7.3.1.4. במקרה שמועד הביטול חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 25% (עשרים וחמישה אחוזים) משווי ההזמנה (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ביצוע ההזמנה).

  7.3.1.5. במקרה של אי הגעה למלון ללא הודעת ביטול יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה.

  7.3.2 דמי ביטול במלונות הרשת בעיר תל אביב ובמלון אוריינט בירושלים בלבד בעונה הרגילה (ספטמבר עד יוני, כולל):

  7.3.2.1 דמי הביטול האמורים בסעיף 3.2 זה לא יחולו על חגים ואירועים מיוחדים וכן מבצעי "Sunny Days" לחברי מועדון חוג השמש.

  7.3.2.2. במקרה שמועד הביטול חל עד 2 ימים קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

  7.3.2.3. במקרה שמועד הביטול חל בפחות מ- 2 ימים קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול מלאים בסך 100% משווי ההזמנה.

  7.3.3. דמי ביטול בעונת השיא במלונות הרשת, למעט מלון פאבליקה (חודשים יולי עד אוגוסט, כולל):

  7.3.3.1. סעיף 3.3 זה יחול גם על חגים ואירועים מיוחדים וכן מבצעי "Sunny Days" לחברי מועדון חוג השמש, אך לא יחול על מלון פאבליקה.

  7.3.3.2. במקרה של ביטול שנעשה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

  7.3.3.3 במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 21 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪.

  7.3.3.4. במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול חל בין 20 ועד 8 ימים כולל, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 25% (עשרים וחמישה אחוזים) משווי ההזמנה.

  7.3.3.5. במקרה שמועד הביטול חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ביצוע ההזמנה).

  7.3.4. דמי ביטול במלון פאבליקה בלבד (לכל העונות):

  ניתן לבטל את ההזמנה ללא תשלום יום אחד לפני תאריך ההגעה עד השעה 23:59 (שעון ישראל). הזמנה שתבוטל לאחר מועד זה, תחויב בעמלת דמי ביטול בסך הלילה הראשון. אם בוצע תשלום מראש עבור הזמנה, יישמר התשלום שבוצע מראש, כולו או חלקו. אם לא, יחויב כרטיס האשראי של האורח.

  7.3.5 ביטול הזמנות לאדם עם מוגבלות, אזרח ותיק, או עולה חדש:

  מזמין אירוח שהוא אדם עם מוגבלות כהגדרת מונח זה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1988 , אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנים) או עולה חדש (מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה), רשאי לבטל הזמנה בהתקיים כל התנאים המנויים להלן:

  7.3.5.1 ביטול ההזמנה נעשה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, ובלבד שנותרו יותר מ- 7 ימים שאינם ימי מנוחה עד למועד האירוח וכן שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה של ביטול כאמור בסעיף זה, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

  7.3.5.2 נעשה ביטול על ידי מזמין אירוח הנמנה על אחת מהאוכלוסיות הנמנות בסעיף זה, יצרף המזמין להודעת הביטול אסמכתא (באמצעות אחד מהאמצעים הנזכרים לעיל) על היותו נמנה על אחת מהאוכלוסיות לעיל, בהתאם למפורט בחוק הגנת הצרכן.

  7.3.6 מדיניות ביטול הזמנה עבור אירועי תרבות ומופעים:

  7.3.6.1 במקרה של ביטול שנעשה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

  7.3.6.2 במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר), יחויב המזמין בדמי ביטול בסך 100% משווי הזמנת הכרטיסים.

  7.3.6.3 דמי הביטול בגין הזמנת חדרים במסגרת אירועי תרבות ומופעים יהא בהתאם לסעיף 3.3 לעיל.

  7.3.7 מובהר בזאת, כי חיוב המזמין יתבצע על ידי החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המזמין, והמזמין נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לביצוע חיוב כאמור לעיל, בכפוף להוראות תקנון זה.

  7.3.8 למען הסר ספק, המונח "אירועים מיוחדים", כמפורט בתקנון זה, הינו אירועי תרבות, בידור, ספורט וכל היוצא בזה, המתפרסמים מעת לעת מטעם הרשת או בשיתוף פעולה עם הרשת.

  7.4. ביטול הזמנה ללא דמי ביטול:

  מובהר כי ניתן לבטל הזמנה לאירוח במלון, ללא תשלום דמי ביטול, עקב אי התאמה בין האירוח שהוזמן לפרטי ההזמנה שנמסרו למזמין לאחר הזמנתו, ו/או עקב אי מתן האירוח במועד שהוזמן, ו/או בגין פגם ו/או הפרת הסכם, והכל כמפורט בסעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן.

  כמו כן יובהר כי בנוסף למקרים המפורטים לעיל בסעיף זה, בהם ניתן על פי דין לבטל הזמנה ללא תשלום דמי ביטול, ישרוטל אף רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לפטור את המזמין מתשלום דמי ביטול עבור ביטול ההזמנה. 

  8. שינוי הזמנה על ידי המזמין

  בכל שינוי של מועד ההזמנה ו/או הפחתת חדרים בהזמנה (להבדיל מביטול) יחולו דמי השינוי המפורטים להלן:

  8.1. דמי שינוי בעונה רגילה: חודשים ספטמבר עד יוני כולל
  (למעט חגים, אירועים מיוחדים וכן מבצעי "
  Sunny Days" לחברי מועדון חוג השמש):

  8.1.1. במקרה שמועד שינוי ההזמנה חל בין 7 ועד 4 ימים כולל, שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי שינוי בסך של 200 (מאתיים) ₪.

  8.1.2. במקרה שמועד שינוי ההזמנה חל בתוך 3 ימים כולל, שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי שינוי בסך של 15% (חמישה עשר אחוזים) משווי ההזמנה.

  8.2. דמי שינוי בעונת שיא: חודשים יולי עד אוגוסט כולל
  (כולל חגים, אירועים מיוחדים וכן מבצעי "
  Sunny Days" לחברי מועדון חוג השמש):

  8.2.1. במקרה שמועד שינוי ההזמנה חל בין 14 ועד 8 ימים כולל, שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי שינוי בסך של 200 (מאתיים) ₪.

  8.2.2. במקרה שמועד שינוי ההזמנה חל בתוך 7 ימים כולל, שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי שינוי בסך של 15% (חמישה עשר אחוזים) משווי ההזמנה.

  8.3. למען הסר ספק, מובהר כי שינוי הזמנה יהא בכפוף לביצוע הזמנה בתאריך מעודכן אחר.

  8.4. בכל מקרה של ביטול הזמנה לאחר שינוי הזמנה, מניין הימים עד למועד האירוח המעודכן (שבוטל) ייחשב כמניין הימים שמהיום בו בוצע השינוי עד למועד האירוח המקורי ששונה, או מהיום שבו בוצע הביטול עד למועד האירוח לאחר השינוי – לפי מניין הימים הקצר מביניהם, הכל בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

  8.5. כל שינוי בהזמנה, לרבות שינוי במועדי הטיסות (ככל והטיסות הוזמנו במסגרת אותה הזמנה עם האירוח במלון באמצעות האתר של ישרוטל), יתבצע מול מרכז ההזמנות של ישרוטל בלבד, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו.

  8.6. בקשה לביצוע שינויים בהזמנה שהתבצעה באתר, ניתן להגיש באמצעות פניה בהודעה בכתב בלבד (בדואר רשום, בפקס או בדואר אלקטרוני) שתשלח אל מרכז ההזמנות של ישרוטל שכתובתו מלון רויאל גארדן החוף הצפוני אילת 88000 או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: [email protected] או באמצעות מס' פקס: 08-6362030 או באמצעות אישור בכתב של פרטי העסקה לאחר השינוי שישלח על ידי הנציג הטלפוני בהתאם לבקשת המזמין אשר פנה טלפונית למרכז ההזמנות של ישרוטל בטלפון: 5585*.

  שינה המזמין את הזמנתו בהתאם לאמור לעיל, התאריך הקובע לשינוי ההזמנה יהיה מועד קבלת המכתב ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הפקס במרכז ההזמנות של ישרוטל.

  8.7. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בישראל, ייחשב מועד השינוי יום העבודה הראשון שלאחריו.

  8.8. לא תתקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב, חתום ומאושר בידי מרכז ההזמנות של ישרוטל.

  8.9. המזמין יישא בעלויות כל שינוי מבוקש במרכיבי ההזמנה כפי שימסרו לו ממרכז ההזמנות של ישרוטל טרם ביצוע השינוי המבוקש.

  8.10. מחירי השירותים המוצגים באתר משתנים מעת לעת.

  8.11. היה והשתנו מחירי השירותים כתוצאה מעליית מחירים, תחול עליית המחירים על כל ההזמנות שכבר בוצעו, אך טרם קיבלו אישור סופי ובכתב מנציגי מרכז ההזמנות של ישרוטל. 

  9. במידה וההזמנה כוללת טיסות, לתשומת לבך מספר דגשים:

  9.1. נא עיין בהנחיות השונות של חברות והתעופה לגבי תנאי טיסה וביטול טיסה על יד חברת התעופה המתפרסמות מטעמן. למען הסר ספק, ביטול טיסה כאמור, יהיו בהתאם לאמור בתנאי הביטול של חברת התעופה ובכפוף להוראות הדין.

  9.2. אין בשעת הטיסה ו/או ההגעה ו/או בשינוייהן כדי לקבוע כל שינוי לעניין שעת Check in ו/ או Check out במלון.

  9.3. תינוק שגילו עד 24 חודשים לא יחויב במושב נוסף - בכפוף להצגת תעודה מזהה בעמדת הכרטוס, המעידה על גיל התינוק ביום הטיסה.

  9.4. הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים. למען הסר ספק ובכפוף להוראות כל דין יובהר כי לישרוטל אין כל אחריות בקשר עם הטיסות המבוצעות על ידי חברות התעופה לרבות בכל הנוגע למסלול, זמני הטיסות וכבודה הנמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך.

  בכפוף להוראות כל דין יובהר, כי ישרוטל לא תיענה לכל דרישה ו/או תביעה ובכלל זה להחזר תשלום או פיצוי בגין כל נזק ו/או הוצאות ו/או עגמת נפש שנגרמו לנוסע עקב אספקת שירותים אשר בתחום אחריותן של חברות התעופה.

  9.5. הנחת אתר בגובה 5% לא חלה על הטיסות המוזמנות במסגרת חבילות הכוללות אירוח+טיסה, אלא על האירוח בלבד.

  10. תנאים והגבלות

  10.1. ישרוטל ניהול זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת.

  10.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל החברה תהיה זכאית שלא לאשר ו/או לבטל באופן חד צדדי כל עסקה שנקלטה במערכת, גם אם נתקבלה בקשר אליה הודעת אישור אצל המזמין באופן אוטומטי, בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים :

  א. במקרה בו תימצא טעות במחיר העסקה, לא יחייב הדבר את החברה, שתהא רשאית לזכות את המזמין בסכום העסקה ו/או ליצור עמו קשר לשם ביצוע הזמנה תקינה.

  ב. במקרה בו נפלה טעות בפרט בפרסום העסקה, בהגדרתה ובשל כל טעות אנוש אחרת.

  ג. במקרה בו נפלה טעות בהזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  *על כל ביטול כאמור בסעיף קטן זה, לא יחולו דמי ביטול כקבוע בתקנון זה.

  10.3. המחירים הנקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ, באילת המחירים אינם כוללים מע"מ. הזמנות של אורחים ישראליים יחויבו במס בהתאם לחוק הישראלי.

  10.4. במקום בו נקובים המחירים בדולרים יחושב התשלום על פי השער היציג שנקבע לאותו יום על ידי בנק ישראל ולצד זאת המחיר יופיע בסכום שווה ערך בשקלים חדשים, הכולל מע"מ.

  10.5. במעמד החיוב יתכן וחברת האשראי תגבה דמי המרה בגין שימוש במטבע זר. לפיכך, הסכום המוצג איננו סופי ועשוי להשתנות בהתאם.

  10.6. שעות ההגעה למלונות ישרוטל, קבלת החדרים ופינוי החדרים:

  10.6.1. באשכול מלונות רויאל גארדן וריביירה - אמצע השבוע (א' עד ו'): ההגעה למלון מתאפשרת רק החל מהשעה 13:00 (לא תתאפשר כניסה מוקדמת בשער המלון). קבלת החדרים תתבצע עד לשעה 16:00. פינוי החדר בשעה 11:00.

  יום שבת וחג: ההגעה למלון בשבת מתאפשרת רק החל מהשעה 16:00 (לא תתאפשר כניסה מוקדמת בשער המלון). קבלת החדרים תתבצע עד לשעה 18:00. פינוי החדר בשעה 14:00.

  10.6.2. מלונות רויאל ביץ' תל אביב, סי טאואר, פורט טאואר, אלברטו ופאבליקה - אמצע השבוע (א' עד ו'): ההגעה למלון מתאפשרת רק החל מהשעה 13:00 (לא תתאפשר כניסה מוקדמת בשער המלון). קבלת החדרים תתבצע עד לשעה 15:00. פינוי החדר בשעה 12:00.

  יום שבת וחג: ההגעה למלון בשבת מתאפשרת רק החל מהשעה 15:00 (לא תתאפשר כניסה מוקדמת בשער המלון). קבלת החדרים תתבצע עד לשעה 16:00. פינוי החדר בשעה 13:00.

  10.6.3. מלונות רויאל ביץ' אילת, המלך שלמה, אגמים, ים סוף, ספורט קלאב, לגונה, נבו, נגה, בראשית, קדמא, פונדק רמון, אוריינט, כרמים, יערות הכרמל, גומא ומצפה הימים - אמצע השבוע (א' עד ו'): ההגעה למלון מתאפשרת רק החל מהשעה 13:00 (לא תתאפשר כניסה מוקדמת בשער המלון). קבלת החדרים תתבצע עד לשעה 15:00. פינוי החדר בשעה 12:00.

  יום שבת וחג: ההגעה למלון בשבת מתאפשרת רק החל מהשעה 16:00 (לא תתאפשר כניסה מוקדמת בשער המלון). קבלת החדרים תתבצע עד לשעה 18:00. פינוי החדר בשעה 14:00. 

  שעת העזיבה הינה השעה שהאורחים צריכים לעזוב את המלון ואין אופציה להישאר במתקני המלון. כל עזיבה לאחר השעות המפורטות בסעיף 10.6, בכל ימות השבוע, מחייבת אישור של הנהלת המלון בלבד, ביום בו אמור האורח לעזוב את המלון, ותחויב בתשלום.

  10.7. תינוק יחשב מי שגילו עד שנתיים וילד יחשב מי שגילו בין שנתיים לשתיים עשרה שנים, בכל הקשור לשהות במלון.

  10.8. הנחת מועדון חוג השמש תינתן בכפוף לתקנון המועדון.

  10.9. אין כפל מבצעים.

  10.10. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד. הזמנת חדרים ואירוח במלונות רשת ישרוטל הינו למבוגרים מעל גיל 18 בלבד.

  10.11. מספר המקומות מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

  10.12. אמיתות הנתונים - ביצוע ההזמנה כאמור מחייב הכנסת נתונים. אשר על כן, יש להקפיד על אמיתות הנתונים. ישרוטל ניהול אינה אחראית לטעות שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת המלון, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.

  10.13. ההזמנה באתר הינה אישית, אי לכך לא ניתן לבצע מעל שתי הזמנות על אותו שם.

  10.14. המחירים באתר הינם בשקלים ומיועדים לישראלים בלבד. הזמנת חופשה לתושבי חוץ, בעלי אזרחות זרה, במחיר דולרי/יורו, עפ"י מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה.

  10.15. למען הסר ספק, הוראות תקנון זה אינן מתייחסות לכל הקשור בשוברים המוצעים למכירה באתר ו/או רכישתם ו/או כל היוצא בזה. זאת ועוד, השוברים כאמור וכל הקשור בהם יהיו כפופים להוראות הדין ותקנון ישרוטל גיפט קארד בלבד.

  11. מידע ותמונות באתר

  באתר יימצא מידע מטעם ישרוטל ניהול ומידע מטעם צדדים שלישיים. אין ישרוטל ניהול אחראית על תוכנו ומהותו של מידע ובכלל זה פרסומות המצויות באתר. כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של הרוכש ו/או מודפסות על ידי הרוכש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

  12. קישורים

  12.1. האתר מכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן: "האתר המקושר").

  12.2. ישרוטל ניהול מספקת קישורים אלה לנוחיות המשתמש באתר בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע באתר המקושר או באתרים המקושרים לאתר המקושר, לתוקפם וחוקיותם. היה והמשתמש החליט לגשת לאתרים אלו, המשתמש עושה זאת על אחריותו בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר isrotel.co.il באתרים אחרים יש לפנות לישרוטל ניהול לצורך קבלת אישור.

  13. הגבלת אחריות

  13.1. ישרוטל ניהול ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.

  13.2. ישרוטל ניהול אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנה.

  13.3. ישרוטל ניהול לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי רוכש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

  13.4. בכל שלב ישרוטל ניהול רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של הרוכש לכל חלק שהוא באתר.

  14. תשלום במזומן

  תשלום במזומן בכפוף להוראות החוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018.

  15. שינויים באתר

  ישרוטל ניהול תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו הכל ללא צורך להודיע על כך לרוכש מראש.